Om Os

Gården

Vester Hedegaard, som ligger lige vest for Pandrup i Jammerbugt og tæt på turistbyen Blokhus, er en gammel slægtsgård. Den dukker op i historien første gang i 1519, hvor den sammen med en række andre gårde i området bliver nævnt som krongods, og har i mere end 250 år – siden 1763 – været i samme families varetægt.  Den bronzealdergravhøj, som pryder indkørslen til gården, samt flere oldtidsfund på gårdens jordtilliggender, vidner dog om, at der har været dyrket landbrug på stedet væsentligt længere tilbage i historien.

I dag er gården på 60 hektar, hvoraf 20 hektar er tilplantet med skov, 10 hektar er eng og mose, og de resterende 30 hektar bruges til agerdyrkning. Driften har siden 1994 været sprøjtefri, og i 2005 blev den omlagt til 100% økologi. Der har altid været fokus på dyrkning af godt brødkorn, men siden 2011 har fokus i stigende grad været rettet mod de gamle kornsorter som bl.a. spelt, ølandshvede, dalarhvede og svedjerug. I dag dyrkes der hvert år op mod 30 forskellige kornsorter på gården i forskellig skala, helt fra små forsøgsparceller til marker på op til 3 ha.

10484235_528267340641719_6708214816550026122_o
Vester Hedegaard fotograferet d. 5. februar 2013, hvor det var præcist 250 år siden, den kom i Familien Hedegaards varetægt.
13603596_1759379557640113_7451145417635164649_o
Den store bronzealdergravhøj, som er gårdens stolthed.

Anders & Louise

Anders Hedegaard er 7. generation i lige mandslinje på Vester Hedegaard. Han har en baggrund i samfundsfag og historie fra Aalborg Universitet, samt en livslang oplæring i driften af slægtsgården. Efter en årrække at have beskæftiget sig som blandt andet underviser i Folkeskolen og produktionsmedarbejder på et savværk vendte Anders i 2010 tilbage til gården for at skabe sig et liv og et udkomme her ved at dyrke brødkorn i høj kvalitet af gamle kornsorter.

Kæresten Louise kom til i 2016 og har siden deltaget aktivt i gårdens drift og det nye mølleri, som blev opført og indviet i sommeren 2017. Visionen er, at de sammen vil drive gården som landbrug, mølle og besøgslandbrug med en lille gårdbutik samt oplevelser og arrangementer for både lokale og turister.

DSC_4237
Anders Hedegaard
14195285_859931047475345_1324717161496915968_o
Louise Hansen

 

Natur- og miljøvenlig landbrugsdrift

På Vester Hedegaard lægger vi stor vægt på, at vores drift skal være ekstensiv og give plads til naturen og de vilde dyr. Derfor har er vores marker små, omkranset af læbælter og skov og aldrig mere end 150 meter brede af hensyn til insekterne, som kun flyver 75 meter ud fra deres bo. Sådan undgår vi, at der opstår huller i biodiversiteten. Her ud over har flere af vores marker et eller flere små vandhuller til frøer og padder, og vores skove er plantet som blandingsskov med både løv- og nåletræer for at skabe de bedst mulige for hold for vildt, fugle og insekter.

Vores marker drives uden tilførsel af gødning/kvælstoftilførsel ud over den underafgrøde i form af kløvergræs, som sås ud sammen med kornet, og halmen som efterlades på markerne i høsten (vi fjerner kun kernerne – alt andet organisk materiale får lov til at gå tilbage til jorden), og skovbeplantningerne hjælper med at oplagre kvælstof og mindske udvaskning til vandmiljøet.

Her ud over kommer størstedelen af vores strøm fra solcellerne på ladetaget, og det eneste forbrug af fossile brændstoffer er det brændstof, traktorer og mejetærsker skal køre på. Alt i alt kan vi derfor være stolte af en driftsform, som oplagrer ti gange så meget energi, som vi forbruger.